Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Borger-Odoorn

In opdracht van de gemeente Borger-Odoorn heeft Bsafe in samenwerking met het Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe een beleidsvisie externe veiligheid opgesteld. In nauwe samenwerking met de gemeente Borger-Odoorn is tijdens een workshop gebrainstormd over op welke manier invulling te geven aan de beleidsvrijheid externe veiligheid en de betekenis voor de ambtelijke organisatie.

De gemeente Borger-Odoorn heeft uiteindelijk een aantal keuzes gemaakt in de beleidsvrijheid die er is op het gebied van externe veiligheid. Zo wil de gemeente terughoudendheid met het mogelijk maken van nieuwe risicovolle inrichtingen (zoals bijvoorbeeld LPG-tankstations) in of direct naast woongebieden. Tevens vindt de gemeente het belangrijk dat er in de directe omgeving van bestaande risicovolle inrichtingen een terughoudendheid geldt met bouwplannen. Daarnaast zijn er nog een aantal uitspraken gedaan die te vinden zijn in de rapportage, die hier te downloaden is.

Tijdens een raadsvergadering op 5 juni 2014 heeft Bsafe een toelichting gegeven op de totstandkoming, de conclusies en de betekenis voor de gemeente van de beleidsvisie. De beleidsvisie is uiteindelijk op 3 juli 2014 vastgesteld door de gemeenteraad.

Laat een reactie achter