Actualiseren ISOR-database

In opdracht van de Omgevingsdienst Regio Arnhem heeft Bsafe voor 11 gemeenten de ISOR-database geactualiseerd. In het Informatiesysteem Overige Ramptypen zijn de kwetsbare ontvangers van een veiligheidsrisico geregistreerd. Het bevoegd gezag (vooral gemeenten) zijn wettelijk verplicht om deze gegevens te registreren. De inhoud van de ISOR-database wordt gepresenteerd op de risicokaart (www.risicokaart.nl).

In nauwe samenwerking met de brandweer is een actualisatieslag uitgevoerd, waarbij rekening is gehouden met de gegevens uit de Basisadministratie Gemeenten (BAG). Het project heeft geleid tot een flinke actualisatie van de database. Veel gemeenten hebben na 2005 geen aandacht meer gegeven aan het actualiseren. Ongeveer 1/3 van de huidige objecten is verwijderd, maar een even groot deel aan nieuwe objecten is toegevoegd. Door de aangebrachte koppeling met het BAG is de kwaliteit van de X-Y coƶrdinaten sterk verbeterd.

Laat een reactie achter